PRIVATUMO POLITIKA


PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis www.gyvunusvajone.lt (toliau – Pardavėjas) tvarko interneto parduotuvėje www. gyvunusvajone.lt (toliau – el. parduotuvė) Pirkėjų asmens duomenis.

1.2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų.  Pirkėjai, neturintys 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

 

 1. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis el. parduotuve.

2.2. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio el. parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

 • tinkamai įvykdytų prekių ar paslaugų užsakymus;
 • išspęstų problemas, susijusias su prekių ar pristatymo kokybe;
 • įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

 

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik  punkto 2.2  tikslams pasiekti.

3.2. Pardavėjas neturi teisės perduoti  Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavęs Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Pardavėjas turi turėti naujausią su Pirkėju susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam  užsakymų įvykdymui.

 

 1. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1.Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu gyvunusvajone@gmail.com arba paštu.

5.2. Atsakymas į pretenziją  Pirkėjui pateikiamas per 10  darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas 

6.1. Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikiami registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

 1. Taisyklių keitimas

7.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša  el. parduotuvėje.

7.2. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

8.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.